Idrettsanlegg

Sørmarka Arena: Ishall

Sørmarka Arena er en ishall. Aktivitetstilbudet i Folkehallene er bredt, med lange åpningstider og tilbud både til den organiserte idretten og til regionens innbyggere i form av et spennende aktivitetstilbud. Folkehallene eies av kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Tilsammen utgjør Sørmarka Arena, Randaberg Arena og Sandneshallen ca. 30 000 m2 aktivitetsflate til glede for regionens innbyggere.
Sørmarkveien 20
Sorter etter

Syn

Hørsel

Bevegelse

Orientering

Miljø

 
Ja
Nei
I/A
Er det P-plass for HC-biler nær hovedinngang
X
Er det p-plass for elektriske rullestoler nær hovedinngang
X
Er det tillatt stoppested like ved hovedinngang (innen 15m)?
X
Er minimum 5% av p-plass reservert Hc-biler, minimum 2stk?
X
Er adkomst fra p-plass til hoved gangadkomst trinnfri og uten hindringer?
X
Er underlag jevnt
X
Er underlag fast
X
Er underlag vedlikeholdt
X
Er underlag sklisikker
X
Er det fri høyde 2,1m på p-plass?
X
Er reservert Hc p-plass skiltet?
X
Er reservert Hc p-plass merket med symbol på underlaget?
X
Har reservert Hc p-plass minimum areal 4.5m x 6.0m?
X
Er stigning maksimalt 1:20 på reservert p-plass?
X
Er tverrfall maksimalt 2% på reservert p-plass?
X
Er det minimum belysning 30lux på ute p-plass?
X
Er det minimum belysning 75lux på innendørs p-plass?
X
Har betalingsautomater betjeningshøyde mellom 80cm x 110cm?
X
Er adkomst til betalingsautomat trinnfri?
X
Er det fritt horisontalt areal foran betalingsautomat på 1,6m x 1,6m?
X
Er p-plass for el.rullestol minimum 1.75m x 2.0m?
X
Er det tilgjengelig stikkontakt ved p-plass for el.rullestol?
X
Annet:
 
Ja
Nei
I/A
Er stigning maksimalt 1:20 på vei lengre enn 3 meter?
X
Er stigning maksimalt 1:12 på vei kortere enn 3 meter?
X
Er det hvileareal på 1,6m x 1,6m for hver 0,6 m stigning?
X
Er fri høyde i gangbane minimum 2,25m?
X
Er underlag jevnt
X
Er underlag fast
X
Er underlag vedlikeholdt
X
Er underlag sklisikker
X
Er fri bredde minimum 1.8m på gangbane,( evt 1.4m for vei kortere enn 5m)?
X
Er tverrfall maksimalt 2%?
X
Er gangadkomst trinnfritt eller med nivåforskjell på maks 2cm?
X
Er det retningsgivende informasjon?
X
Er gangbane visuelt markert?
X
Er gangbane taktilt markert?
X
Er det minimum 30lux i hoved gangadkomst?
X
Er lysarmatur avblendet?
X
Annet:
 
Ja
Nei
I/A
Er stigning maksimalt 1:20, (lengde mindre enn 3m kan være 1:12)?
X
Er det fritt horisontalt areal foran og etter rampe på 1,6m x 1,6m?
X
Er det hvileareal med lengde 1.5m for hver 0.6m høydeforskjell?
X
Er det sammenhengende håndlister gjennom hele rampe forløp. ?
X
Går håndlister minimum 30cm utforbi rampe øverst
X
Går håndlister minimum 30cm utforbi rampe nederst
X
Er håndlister avrundet
X
Er det håndlister på begge sider ?
X
Er håndlist i to høyder, 70cm og 90cm?
X
Er det kontrast (K=0.4) på håndlister?
X
Er det minimum 90 cm fri bredde mellom håndlister på rekkverk?
X
Er håndlist plassert minimum 5cm fra vegg?
X
Har håndlist tilnærmet rundt tverrsnitt med tykkelse 4-5cm?
X
Annet:
 
Ja
Nei
I/A
Er inntrinn like i hele trappeløpet?
X
Er opptrinn like i hele trappeløpet?
X
Er det varselfelt i hele bredden av trappen øverst?
X
Er dybde på varselfelt 60cm øverst
X
Avsluttes varselfelt ett trinns dybde før første trinn øverst
X
Har varselfelt kontrast K=0.8
X
Er det oppmerksomhetsfelt helt inntil nederste trinn?
X
Er dybde på oppmerksomhetsfelt minimum 60cm i hele trappens bredde nederst?
X
Er det 4cm kontraststripe (K=0.8) på trappeforkant på øvrige trinn?
X
Er det ekstra belysning ved begynnelse av trapp øverst
X
Er det ekstra belysning ved begynnelse av trapp nederst
X
Er det sammenhengende håndlister gjennom hele trapp forløp. ?
X
Går håndlister minimum 30cm utforbi trapp øverst
X
Går håndlister minimum 30cm utforbi trapp nederst
X
Er håndlister avrundet
X
Er det håndlister på begge sider?
X
Er håndlist i to høyder, 70cm og 90cm?
X
Er det kontrast (K=0.4) på håndlister?
X
Er håndlist plassert minimum 5cm fra vegg?
X
Har håndlist tilnærmet rundt tverrsnitt med tykkelse 4-5cm?
X
Annet:
 
Ja
Nei
I/A
Er det logisk veifinnersystem
X
Er det systematisk veifinnersystem
X
Er skilt i kontrast (K=0.4) til omgivelser rundt ?
X
Er bokstaver i kontrast (K=0.8) på skilt ?
X
Er bokstavhøyden mellom 30mm - 50mm på skilt (STORE BOKSTAVER) som skal leses inntil 3m avstand
X
Er det mulig å komme helt inntil skilt?
X
Er det talende skilt ved hoveddør / orienteringspunkter?
X
Annet:
 
Ja
Nei
I/A
Er vegetasjon vedlikholdt slik at det ikke hindrer fri bredde i gangbane?
X
Er det fritt for gress i inngangsparti?
X
Er det fritt for bjørk, or, hassel, salix ved hovedinngang?
X
Er det fritt for påskeliljer, tulipan, svibel, prestekrage ved hovedinngang?
X
Annet:
 
Ja
Nei
I/A
Er stigning maksimalt 1:20, evt 1:12 for kortere avstander (maksimum 3m)?
X
Er underlag jevnt
X
Er underlaget fast
X
Er underlaget vedlikeholdsfritt
X
Er underlaget sklisikkert
X
Er det tydelig gangbane eller ledelinje til viktige punkt ?
X
Er fri bredde minimum 1.8m på gangbane,( evt 1.4m for kortere strekning ) ?
X
Er det fritt horisontalt areal på minimum 1.6mx1.6m ved viktige punkt?
X
Er arealet trinnfritt eller med nivåforskjell på maks 2cm?
X
Er det utemøbler for hvile?
X
Er sittehøyde mellom 45 - 50cm?
X
Er det ryggstøtte på utemøbler?
X
Er det armlene på utemøbler?
X
Er fri høyde under bord 67cm med dybde 50cm?
X
Er største avtand mellom hvilemøbler 150meter?
X
Annet:
 
Ja
Nei
I/A
Er inngangsparti logisk plassert
X
Er inngangsparti skjermet mot vind og nedbør
X
Er det visuelt oppmerksomhetsfelt foran hovedinngangsdør
X
Er det taktilt oppmerksomhetsfelt foran hovedinngangsdør
X
Har callinganlegg tydelig lesbar tekst
X
Har callinganlegg god lydkvalitet
X
Er det fritt for røykesoner rett ved inngangspartiet?
X
Er det fritt horisontalt areal på minimum 1.5mx1.5m utenfor dørens slagretning?
X
Er underlag jevnt
X
Er underlag fast
X
Er underlag vedlikeholdt
X
Er underlag sklisikkert
X
Er det trinnfritt, eller maksimalt 2cm nivåforskjell ?
X
Er terskelhøyde maksimalt 2,5cm
X
Er terskel avfaset
X
Er inngangsparti belyst med min 100Lux?
X
Er kontrast på dør minimum K=0.4?
X
Er fri bredde i dør min 90cm
X
Er fri høyde i dør 200cm
X
Er trekkraft for å åpne dør maksimal 3 kg?
X
Er det automatisk døråpner?
X
Er evt betjeningsknapp for dørautomatikk plassert i høyde 80-110cm
X
Er evt betjeningsknapp for dørautomatikk plassert på dørens låsside
X
Er evt betjeningsknapp for dørautomatikk plassert utenfor dørens slangradius
X
Er det kontrast minimum K=0.4 på dørhåndtak
X
Er det kontrast minimum K=0.4 på døråpner
X
Er det kontrast minimum K=0.4 på callinganlegg
X
Er evt glassfelt i dør merket i to høyder (0,9 og 1,5), med kontrast K=0.8?
X
Type dør:
Kommentar: Slagdør m/døråpner
X
Annet:
 
Ja
Nei
I/A
Er stigning maksimalt 1:20 på vei lengre enn 3 meter?
X
Er stigning maksimalt 1:12 på vei kortere enn 3 meter?
X
Er det hvileareal på 1,6m x 1,6m for hver 0,6 m stigning?
X
Er fri høyde i gangbane minimum 2,25m?
X
Er underlag jevnt
X
Er underlag fast
X
Er underlag vedlikeholdt
X
Er underlag sklisikker
X
Er fri bredde minimum 1.8m på gangbane ?
X
Er tribunen trinnfritt eller med nivåforskjell på maks 2cm?
X
Er min 2% av plassene tilrettelagt for rullestolbruker?
X
Er det teleslynge eller IR-anlegg?
X
Er teleslynge merket med symbol at det finnes?
X
Har evt søyler i gangbane kontrast K=0.4, eller markert med kontraststriper K=0.8
X
Har evt hindringer i gangbane kontrast K=0.4, eller m. med kontraststriper K=0.8
X
Er det tydelig gangbane eller ledelinje til viktige punkt ?
X
Annet:
 
Ja
Nei
I/A
Er det trinnfritt, eller maksimalt 2cm frem til nødvendige funksjoner
X
Har gangbane fri bredde 1.5m, fritt for hindringer, frem til nødvendige funksjoner
X
Har evt søyler i gangbane kontrast K=0.4, eller markert med kontraststriper K=0.8
X
Har hindringer i gangbane kontrast K=0.4, eller m. med kontraststriper K=0.8
X
Er det tydelig gangbane eller ledelinje til nødvendige funksjoner
X
Er det sittemulighet ?
X
Har viktig inventar kontrast K=0.4?
X
Er kønummermaskin minst 50cm fra hjørne i betjeningshøyde 80-110cm?
X
Har kønummermaskin hørbar varsling
X
Har kønummermaskin synlig varsling
X
Er kommunikasjonsveier lette å finne?
X
Er det fritt for plantene julestjerner, svibel, gerbia, tulipan??
X
Er det fritt for vegg til vegg tepper?
X
Er det fritt for gardiner?
X
Er det fritt for vedfyring i peis ?
X
Er det etablert rutiner for renhold?
X
Blir det brukt allergivennlige midler i renhold?
X
Annet:
Betalingsautomater + åpen luke m/betjening
 
Ja
Nei
I/A
Er minst 1 meter av skranke i maksimal høyde 80cm?
X
Er det fri høyde minimum 67cm under deler av skranke?
X
Er innventar montert med betjenningshøyde mellom 80-110cm?
X
Er det fritt horisontalt gulvareal minimum 1.5mx1.5m foran skranke
X
Er det skrankeslynge?
X
Er skrankeslynge merket med symbol at det finnes?
X
Er det minimum belysning 300lux ved skranke?
X
Er det krykkeholder til å feste krykke til?
X
Annet:
 
Ja
Nei
I/A
Er det benk med sittehøyde 45-50cm?
X
Er skuffer / hyller i høyde mellom 40 - 110cm?
X
Er knagger / garderobestenger i to høyder, en i maksimal høyde 110cm?
X
Er underkant speil maksimalt 90cm
X
Er overkant speil minimum 200cm over gulv
X
Har innredning kontrast K=0.4?
X
Er det etablert rutiner for renhold?
X
Blir det brukt allergivennlige midler i renhold?
X
Er det fri 1,5m bredde i gangsoner, fritt for hindringer, frem til viktige punkt?
X
Annet:
 
Ja
Nei
I/A
Er det minst ett Hc - toalett i hver etasje?
X
Er det terskelfritt, eller maksimalt 2.5cm avfaset terskel?
X
Er fri bredde i dør min 90cm
X
Er fri høyde i dør min 200cm
X
Er trekkraft for å åpne dør maksimal 3 kg ?
X
Er det kontrast (K=0.4) på dør?
X
Er toalett tydelig taktilt skiltet
X
Er toalett tydelig visuelt skiltet
X
Er det ekstra håndtak på innside dør?
X
Er det kontrast (K=0.4) mellom gulv - vegg?
X
Er det fritt snuareal på minimum 1.5m?
X
Er det minimum 90 cm fri plass på begge sider av WC, evt speilvendte WC?
X
Er forkant av WC minimum 85cm fra bakvegg?
X
Er setehøyde toalett mellom 48-50cm?
X
Er det 67cm fri høyde under vask
X
Er det 50cm fri dybde under vask
X
Er vaskens avløpsrør tilbaketrukket
X
Er det armstøtter på begge sider av toalettet?
X
Er det toalettrull på armstøtten?
X
Er det ettgreps blandebatteri?
X
Er innventar montert med betjenningshøyde mellom 80-110cm?
X
Er det minimum 300lux belysning i rommet?
X
Er lyssetting ved speil og i rommet avblendet?
X
Er det knagger i to høyder, lavest i maksimal høyde 110cm?
X
Er underkant speil maksimalt 90cm
X
Er overkant speil minimum 200cm over gulv
X
Er det trinnfritt til dusjsone?
X
Er areal i dusjsone minimum 1,6m x 1,3?
X
Er det sete / stol til å ha i dusjen?
X
Er det støttehåndtak i dusj?
X
Er det ettgreps dusjarmatur med termostat?
X
Kan dusjhode høydereguleres mellom 80 - 210cm?
X
Har kraner og annet inventar kontrast (K=0.4)?
X
Er det garderobebenk med sittehøyde 45-50cm?
X
Er skuffer / hyller i høyde mellom 40 - 110cm?
X
Er det allergivennlig såpe?
X
Er det alarmknapp / snor for tilkalling av hjelp?
X
Er det etablert rutiner for renhold?
X
Blir det brukt allergivennlige midler i renhold?
X
Annet:
 
Ja
Nei
I/A
Er det trinnfritt, eller nivåforskjell på maks. 2cm frem til nødvendige funksjoner?
X
Er trekkraft for å åpne dør maksimal 3 kg ?
X
Er det fri 1,5m bredde i hoved gangsoner, fritt for hindringer, frem til viktige punkt?
X
Er stoler i kantinen flyttbare
X
Er bord i kantinen flyttbare
X
Er det fri høyde under bord minimum 67cm, og dybde minimum 50cm. ?
X
Er det gode kommunikasjonsforhold/akustikk?
X
Tilbys det ulike dietter (laktosefri, glutenfri, nøttefri ) evt hvilke?
X
Er minst 1 meter av disken i maksimal høyde 80cm?
X
Er det fri høyde minimum 67cm under deler av disken?
X
Er det fritt horisontalt areal minimum 1.5mx1.5m foran disk og til bord?
X
Er viktig innventar montert med betjenningshøyde mellom 80-110cm?
X
Er det etablert rutiner for renhold?
X
Blir det brukt allergivennlige midler i renhold?
X
Annet:
 
Ja
Nei
I/A
Er det fritt for tepper i serveringslokalet?
X
Er det fritt for gardiner i serveringslokalet?
X
Er det god utlufting fra kjøkkenet slik at det ikke er damp og stekeos i serveringslokalet?
X
Er det kun selvbetjening?
X
Er det servitør som tar bestilling ved bordet?
X
Kan man bestille bord på forhånd?
X
Er det servitør som tildeler bord?
X
Ved buffet, er høyden på buffebordet 90 cm eller lavere??
X
Ved buffet, er maten plassert innenfor 60 cm fra bordkanten??
X
Har serveringsstedet menykart?
X
Hvis ja, er menyen skrevet i Arial (eller tilsvarende skrift i minst pkt. 12)?
X
Har menyen bilder av rettene?
X
Er det tilbud om sukkerfri diett?
X
Er det tilbud om lavkalori diett?
X
Er det tilbud om lav kalium diett?
X
Er det tilbud om lav natrium diett?
X
Er det tilbud om glutenfri (hvetemel-fri) kost
X
Er det tilbud om laktosefri (melke-fri) kost
X
Er det tilbud om diett uten tilsettingsstoffer?
X
Annet:
 
Ja
Nei
I/A
Er møblering slik at likeverdig deltagelse sikres?
X
Er fri bredde i dør min 90cm
X
Er fri høyde i dør min 200cm
X
Er det trinnfritt, eller nivåforskjell på maks. 2cm inn i lokalet
X
Er det likeverdig tilgang til talerstol
X
Er det likeverdig tilgang til podium
X
Er det likeverdig tilgang til scene
X
Er min 2% av de faste plassene tilrettelagt for rullestolbruker?
X
Er det fritt for vegg til vegg tepper?
X
Er det fritt for gardiner?
X
Er det etablert teleslynge/IR-anlegg?
X
Er lydoverføringssystem merket med symbol at det finnes?
X
Er det etablert rutiner for renhold?
X
Blir det brukt allergivennlige midler i renhold?
X
Har gangbane fri bredde 1.5m, fritt for hindringer, frem til nødvendige funksjoner?
X
Annet:
 
Ja
Nei
I/A
Er fri bredde i dør min. 90cm
X
Er fri høyde i dør min. 200cm
X
Er det trinnfritt, eller nivåforskjell på maks. 2cm frem til nødvendige funksjoner?
X
Har gangbane fri bredde 1.5m, fritt for hindringer, frem til nødvendige funksjoner?
X
Er det baderampe (jmf krav for innvendig rampe) i svømmebasseng?
X
Er det etablert rutiner for renhold?
X
Blir det brukt allergivennlige midler i renhold?
X
Annet:
 
Ja
Nei
I/A
Er det terskelfritt, eller max 2,5cm avfaset terskel?
X
Er det fri bredde i dør minimum 90cm?
X
Er fri høyde i dør min. 200cm
X
Er det fri gulvplass til forlytning fra rullestol til benk?
X
Er sittehøyde på nederste benk 48-50cm?
X
Er det alarmknapp / snor for tilkalling av hjelp?
X
Annet:
 
Ja
Nei
I/A
Er det fritt areal på 1.5mx1.5m på cellekontor?
X
Er det fritt for gardiner?
X
Er det fritt for vegg til vegg tepper?
X
Er det tilfredstillende lydforhold i kontorlandskap?
X
Er fri bredde i dør min. 90cm
X
Er fri høyde i dør min. 200cm
X
Er det trinnfri adgang eller nivåforskjell på maks. 2cm
X
Annet:
 
Ja
Nei
I/A
Er hovedgangarealet trinnfritt eller med nivåforskjell på maks. 2cm?
X
Er stigning maksimalt 1:20 på vei lengre enn 3 meter?
X
Er overflaten jevn
X
Er overflaten sklisikker
X
Gir overflaten liten motstand mot rullende materiell
X
Er det nivåfritt i hoved gangareal?
X
Er evt nivåforskjeller sikret
X
Er evt nivåforskjeller merket
X
Er det minimum 150lux?
X
Har evt søyler i gangbane kontrast K=0.4, eller markert med kontraststriper K=0.8
X
Har evt hindringer i gangbane kontrast K=0.4, eller markert med kontraststriper K=0.8
X
Er min fri bredde 1.5m (evt for kortere en 5m 1.2m)?
X
Er det fritt for motlys og blending?
X
Er det ved retningsendring minimum fri passasjebredde 2.3m (totalt)?
X
Er fri høyde i gangbane 2,25m (TEK-10 §12-6, 1. ledd m/veiledning)
X
Er det fritt for gjenstander på mer enn 10 cm ut ifra vegg?
X
Er det etablert rutiner for renhold?
X
Blir det brukt allergivennlige midler i renhold?
X
Annet:
 
Ja
Nei
I/A
Er trekkraft som trengs for å åpne døren maksimalt 3 kg ?
X
Er glasdører merket med kontrast (K=0.8)?
X
Er dørvridere / bøyler i høyde 80-110cm?
X
Er det fri bredde ved dørens låskant 50cm?
X
Er fri bredde i dør min. 90cm
X
Er fri høyde i dør min. 200cm
X
Er det terskelfritt, eller max 2,5cm avfaset terskel?
X
Er evt døråpner plassert utforbi dørens slagradius?
X
Har evt døråpner / kortleser kontrast (K=0.4) merket med symbol
X
Er evt døråpner / kortleser plassert 50cm fra innvendig hjørne
X
Har dør minimum kontrast (K=0.4)?
X
Annet:
 
Ja
Nei
I/A
Er underkant trappeløp avskjermet slik at minste høyde er 2.20m?
X
Er inntrinn like i hele trappeløpet
X
Er inntrinn minimum 25cm
X
Er opptrinn like i hele trappeløpet
X
Er opptrinn maksimum 18cm
X
Er det varselfelt i hele bredden av trappen øverst?
X
Er dybde på varselfelt 60cm øverst
X
Avsluttes varselfelt ett trinns dybde før første trinn øverst
X
Har varselfelt kontrast K=0.8?
X
Er det oppmerksomhetsfelt helt inntil nederste trinn?
X
Er dybde på oppmerksomhetsfelt minimum 60cm i hele trappens bredde?
X
Er det 4cm kontraststripe (K=0.8) på hvert inntrinn. ?
X
Er det 2cm kontraststripe (K=0.8) på hvert opptrinn?
X
Er det håndlister på begge sider?
X
Er håndlist i to høyder, 70cm og 90cm?
X
Er det sammenhengende håndlister gjennom hele trappe forløp. ?
X
Går håndlister minimum 30cm utforbi trapp øverst
X
Går håndlister minimum 30cm utforbi trapp nederst
X
Er håndlister avrundet i endene
X
Er det kontrast (K=0.8) på håndlister?
X
Er håndlist plassert minimum 5cm fra vegg?
X
Har håndlist tilnærmet rundt tverrsnitt med tykkelse 4-5cm?
X
Er det ved hver etasje taktil etasjeangivelse på håndlistens underside?
X
Er det minimum belysning 200 lux?
X
Annet:
 
Ja
Nei
I/A
Er innvendig nivåforskjell løst med rampe?
X
Er stigning maksimalt 1:20, (lengde mindre enn 3m kan være 1:12)?
X
Er det fritt horisontalt areal foran rampe på 1.5m x 1.5m
X
Er det fritt horisontalt areal etter rampe på 1.5m x 1.5m
X
Er det hvilerepos 1,5m x 1,5m pr 60cm høydeforskjell?
X
Er det håndlist på begge sider av rampe?
X
Er håndlist i to høyder, 70cm og 90cm?
X
Går håndlisten sammenhengende gjennom hele rampe forløp. ?
X
Er det minimum 90cm fri bredde mellom håndlister?
X
Går håndlister minimum 30cm utforbi rampe øverst
X
Går håndlister minimum 30cm utforbi rampe nederst
X
Er håndlister avrundet i endene
X
Er det markert i hele rampens bredde med min 4cm kontraststripe (K=0.8)?
X
Annet:
 
Ja
Nei
I/A
Er det minst en heisstol som har minimum bredde 1.1m og dybde 2.1m ?
X
Er det håndlist på minst en sidevegg?
X
Er det hvile sete?
X
Er det minimum belysning 150 lux?
X
Er det kontrast (K=0.4) mellom vegger, gulv, tak?
X
Er det hørbar informasjon
X
Er det visuell informasjon
X
Er det taktil informasjon
X
Er det automatiske dører?
X
Er det minst en heis med min lysåpning 90cm i dør?
X
Er det kontrast (K=0.4) mellom heisdør og vegger?
X
Er det taktilt oppmerksomhetsfelt i gulv ved heisdør?
X
Styres heisen med automatisk kjøring til angitt etasje (ikke påholden knapp)?
X
Er det snusirkel på 1.6m utenfor heisdør?
X
Er det montert speil i heis på motstående vegg ifht dør?
X
Annet:
 
Ja
Nei
I/A
Er aktive knapper i betjeningshøyde 90-110cm?
X
Er tablå minimum 40cm fra innvendig hjørne?
X
Er det kontrast (K=0.8) mellom knapper og tablå?
X
Har tablå skriftstørrelse 3cm
X
Har tablå taktil skrift
X
Har tablå punktskrift
X
Fremgår utgangsetasjen tydelig på tablå?
X
Annet:
 
Ja
Nei
I/A
Er det logisk / systematisk veifinnersystem ?
X
Er skilt i kontrast (K= 0.4) til omgivelsene?
X
Er bokstaver i kontrast (K=0.8) på skilt ?
X
Er det mulig å komme helt inntil skilt?
X
Er senter av informasjon i høyde 1.4m til 1.6m over gulv?
X
Er bokstavhøyden mellom 30mm - 50mm på skilt (STORE BKOSTAVER)
X
Er informajon i punktskrift
X
Er informasjon i taktil skrift?
X
Er informasjon gitt i annet språk?
X
Er informasjon gitt med hørbar alternativ?
X
Er eventuell hørbar informasjon supplert med visuell informasjon ?
X
Er det ledeelement / gangbane der sentrale ganglinjer går over store åpne areal?
X
Er det alternativ til auditiv brannvarslinganlegg?
X
Er det rutiner for evakuering av publikum med funksjonsnedsettelser?
X
Annet:
 
Ja
Nei
I/A
Er det fritt areal på 1.5mx1.5 m på balkong?
X
Er det fritt for nivåforskjeller mellom inne og ute?
X
Er det terskelfritt eller max 2.5cm avfaset terskel?
X
Er det fri bredde lysåpning dør på min 90cm
X
Er det minimum fri høyde i lysåpnng dør på 200cm
X
Er det ved sidehenglset dør min 50cm fri sideplass ved låskant?
X
Annet:
 
Ja
Nei
I/A
Er det tillatt med tjenestehund?
X
Er det gratis adgang for ledsager?
X
Er det tilbud om personlig service / ledsagelse?
X
Er det tilbud om tolketjeneste?
X
Annet:
 
Ja
Nei
I/A
Har overnattingsrom tilgjengelig adkomst (jmf krav under heis og gangareal)
X
Er det alternativ til auditiv brannvarslinganlegg i overnattingsrommet?
X
Er trekkraft som trengs for å åpne dør til rom maksimalt 3 kg ?
X
Er det fri bredde ved dørens låskant 50cm?
X
Er fri bredde dør minimum 90cm
X
Er fri høyde i dør minimum 200cm
X
Er det terskelfritt, eller max 2,5cm avfaset terskel?
X
Har dør minimum kontrast (K=0.4)?
X
Er romskilt tydelig taktilt utformet
X
Er romskilt tydelig visuelt utformet
X
Er det fritt areal på 1.5mx1.5m ved seng?
X
Er det fritt areal på 1.5mx1.5m ved vindu?
X
Er fri bredde i entre` i rommet minimum 1.2m?
X
Er det mulig å forhåndsreservere handikap rom?
X
Er det minimum 10 cm fri høyde under seng?
X
Er høyde på seng mellom 48cm - 50cm
X
Er høyde på stol mellom 48cm - 50cm
X
Kan sengen heves / senkes?
X
Er det fritt for vegg til vegg tepper?
X
Er det fritt for gardiner?
X
Er det etablert rutiner for renhold?
X
Blir det brukt allergivennlige midler i renhold?
X
Er det terskelfritt, eller maksimalt 2.5cm avfaset terskel til bad?
X
Er fri bredde i dør til bad min 90cm
X
Er fri høyde i dør min 200cm
X
Er trekkraft for å åpne dør til bad maksimal 2 kg ?
X
Er det kontrast (K=0.4) på dør til bad?
X
Er det ekstra håndtak på innside dør?
X
Er det fritt snuareal på minimum 1.5m inne på badet?
X
Er det minimum 90 cm fri plass på begge sider av WC, evt speilvendte WC?
X
Er forkant av WC minimum 85cm fra bakvegg?
X
Er setehøyde toalett mellom 48-50cm?
X
Er det fri høyde under vask 67cm
X
Er det fri dybde under vask på 50cm
X
Er avløpsrør tilbaketrukket
X
Er det armstøtter på begge sider av toalettet?
X
Er det toalettrull i nærheten av toalett?
X
Er det ettgreps blandebatteri på vasken?
X
Er innventar montert med betjenningshøyde mellom 80-110cm?
X
Er det minimum 300lux belysning i rommet?
X
Er lyssetting ved speil og i rommet avblendet?
X
Er det knagger i to høyder, lavest i maksimal høyde 110cm?
X
Er underkant speil maksimalt 90cm over gulv
X
Er overkant speil minimum 200cm over gulv
X
Er det trinnfritt til dusjsone?
X
Er areal i dusjsone minimum 1,8m x 1,3?
X
Er det sete / stol til å ha i dusjen?
X
Er det støttehåndtak i dusj?
X
Er det ettgreps dusjarmatur med termostat?
X
Kan dusjhode høydereguleres mellom 80 - 210cm?
X
Har kraner og annet inventar kontrast (K=0.4)?
X
Er det allergivennlig såpe?
X
Er det alarmknapp / snor for tilkalling av hjelp?
X
Type seng som er tilgjengelig (fastmontert, flyttbar, elektrisk, manuell)
X
Annet: